Waarom moeilijk doen
als het met een 3D scan kan

3D scannen

Sinds april 2019 heeft Domatrac practical engineers de mogelijkheid om machines, installaties en processen met een zeer hoge nauwkeurigheid 3-dimensionaal te scannen en te visualiseren. De resultaten van deze scans worden o.a. gebruikt bij de 3D engineering van wijzigingen, optimalisaties en vernieuwingen aan de betreffende equipement.

De speciaal daartoe opgeleide medewerkers van Domatrac zijn daarbij geheel zelfvoorzienend; zij hebben alle mogelijke hulpmiddelen zelf ter beschikking, zoals b.v. een kleine hoogwerker om op hoogte te scannen.

FARO scanner Focus S70 
Domatrac maakt gebruik van een Faro Focus S70 mobiele scanner. met onze mobiele laserscanner kunnen we snel, eenvoudig, maar bovenal nauwkeurig complexe omgevingen, machines en andere objecten inmeten. De uitgezonden laserstralen (straal tot 70m) vormen een zeer gedetailleerde puntenwolk wat als geheel een drie-dimensionale digitale omgeving creëert. Dankzij verschillende ijkpunten op willekeurige plekken binnen de te scannen ruimte, kunnen we tot minder dan een millimeter nauwkeurig(!) de omgeving vastleggen en visualiseren. Dit brengt enorm veel voordelen bij optimalisatie van uw machine- en bedrijfsproces, met name op het gebied van snelheid, efficiëntie en veiligheid.

Met de 3D scan van uw machine, productiehal
of technische huishouding kunt u direct inspelen op
snelheid (Virtual Reality) trainingen veiligheid (on) mogelijkheden onderhoud risicomanagememt foutreductie complexe machine-omgevingen marketing upgrades

Toepassingen

As-built engineering

In het geval van ontbreken van geschikte technische gegevens en documenten, of na een aanpassing van een  b.v. een productieproces of machinedeel, is het belangrijk om te beschikken over nauwkeurige As-built gegevens, immers deze vormen de basis voor eventueel toekomstige aanpassingen en wijzigingen. Tevens kan met deze As-built data een bepaald proces of machinedeel gemonitord worden op (ongewenste) effecten zoals bv. excessieve slijtage, verzakking, of andere constructieve problemen. Middels onze 3D scan kunt u beschikken over “real-time” As-built gegevens met een hoge nauwkeurigheid.

Engineering

Bij engineering in bestaande omgevingen is men enorm afhankelijk van beschikbare technische documenten en tekeningen van de bestaande situatie. Echter in de meeste gevallen zijn deze maar beperkt aanwezig of staan niet alle gegevens erop. Denk daarbij aan kabeltracees, piping, etc. Ook wanneer de omgeving conventioneel ingemeten wordt is de kans groot dat details “vergeten” worden die zowel tijdens de engineering als tijdens de uitvoering een cruciale rol kunnen gaan spelen. Met het maken van onze 3D scan worden beide elementen geëlimineerd wat de fout kans en eventuele meerkosten tot een minimum reduceert!

Inzicht en training

Met behulp van onze techniek is het mogelijk om vooraf “real-time” inzicht te geven in een productieprocess en/of voorgenomen aanpassingen. Dit biedt o.a. de mogelijkheid om:

 • Operators of andere stakeholders gefundeerd te betrekken in voorgestelde wijzigingen om deze vooraf te optimaliseren.
 • Operators en onderhoudspersoneel vooraf “real-time” te trainen voor de nieuwe situatie

Reverse engineering van onderdelen en/of constructies

Wanneer van bepaalde onderdelen, hulpstukken, constructies, etc. geen tekeningen en/of technische documentatie ter beschikking staan dan  kunnen deze met behulp van onze 3D scan alsnog op tekening worden gezet. De uiteindelijk gegenereerde puntenwolk wordt dan met behulp van een 3D tekenpakket omgezet tot een waarheidsgetrouw model. We noemen dit reversed engineering. Het betreffende waarheidsgetrouwe model kan gebruikt worden als basis voor verdere engineering van wijzigingen of optimalisaties, maar ook als basis van controle berekeningen bv in geval van schade aan de betreffende constructies.

Uitlijningscheck

Door de nauwkeurigheid van onze scans is het mogelijk om een check te doen met betrekking tot de uitlijning van machinedelen en componenten. Dit kan een eerste indicatie geven waar in een bepaald proces zich een mogelijk probleem bevindt. Dit kan in veel gevallen ondersteunend zijn bij het vinden van de Root-cause bij bepaalde problemen en storingen.

(De)-montagevoorbereiding

Optimale voorbereiding is belangrijk. Door het gebruik van onze 3D scans kunnen ten behoeve van bepaalde werkzaamheden vooraf toolboxmeetings, taak-risicoanalyses, trainingen maar ook hijsplannen en de-, en montage instructies worden opgesteld (in de toekomst ook op basis van VR) om zo een bepaald werk zo optimaal mogelijk  voor te bereiden met maximale veiligheid en minimale doorlooptijd. Deze voorbereiding hoeft dan ook niet ter plaatse maar kan vooraf op elke willekeurige plek gedaan worden!

Pre-scan

Werkwijze

Domatrac biedt de mogelijkheid om uw productieproces of machinepark als geheel in kaart te brengen en deze waar nodig jaarlijks te updaten zodat u op elk moment volledig beschikt over gedetailleerde en nauwkeurige (maatvoerings)gegevens.

Voordelen

 • Mogelijkheid tot pro-actieve engineering
 • Engineering onafhankelijk van machinestops, wat effect heeft op tijd, kosten en veiligheid
 • Direct inzicht in (on)mogelijkheden nieuwe plannen
 • Beter inzicht in haalbaarheid, knelpunten en risico’s

Voordelen

dankzij volledig inzicht

 • Pro-actieve engineering
 • Engineering onafhankelijk van Machine- en/of procesonderbreking
 • Voorkomt onveilige situaties
 • Bespaart stilstandskosten
 • Direct ‘real-time’ nauwkeurig inzicht in (on)mogelijkheden nieuwe plannen
 • Optimale inschatting en beoordeling vooraf van veiligheid, doorlooptijd, hulpmiddelen, en kosten
 • Reverse engineering
 • Constructie controles

Voordelen

dankzij volledig inzicht

 • Pro-actieve engineering
 • Engineering onafhankelijk van Machine- en/of procesonderbreking
 • Voorkomt onveilige situaties
 • Bespaart stilstandskosten
 • Direct ‘real-time’ nauwkeurig inzicht in (on)mogelijkheden nieuwe plannen
 • Optimale inschatting en beoordeling vooraf van veiligheid, doorlooptijd, hulpmiddelen, en kosten
 • Reverse engineering
 • Constructie controles

Projecten

3D simulaties
Civiel drivers
Koel blok