Sinds 2001 industrieel partner
voor uw bedrijf

Rendement door heldere communicatie
en duidelijke afspraken

Domatrac staat voor een uiterst brede
dienstverlening voor alle klanten

Bij Domatrac komen samenwerking,
betrokkenheid en ownership samen

Bedenken, verbeteren en optimaliseren
van technische processen

We bieden praktisch rendement
door innovatieve oplossingen

CE Advies

CE keuring:
Sinds 1 januari 1995 zijn fabrikanten verplicht voor hun machines de conformiteitsbeoordelings-procedure uit te voeren.

  • In de onderstaande situaties moet er een CE-markering worden aangebracht:
  • bij het zelf fabriceren of assembleren van een product voor verkoop of eigen gebruik;
  • bij het modificeren of uitbreiden van het product waardoor het veiligheidsniveau verandert of het door defabrikant omschreven bedoelde gebruik wijzigt;
  • bij de verkoop van het product onder eigen naam;
  • bij de import van een product uit een niet-EER-land;
  • bij het koppelen van diverse producten (machines) tot een samenstel (niet voor druksamenstellen).

CE markering vs. jaarlijkse keuring in het kader van richtlijn Arbeidsmiddelen :
Machines die op een arbeidsplaats worden gebruikt, vallen ook onder het toepassingsgebied van de Richtlijn arbeidsmiddelen. De verantwoordelijkheden voor het voldoen aan de regelgeving liggen daarbij niet bij de fabrikant, maar bij de eigenaar van de machine of het arbeidsmiddel. De eigenaar van het arbeidsmiddel is verplicht om ervoor zorg te dragen dat het arbeidsmiddel veilig is (en blijft) voor het beoogde gebruik.

In de Arbo-wet is sinds 1998 een artikel opgenomen dat preventieve veiligheid bij machines en apparaten moet bewerkstellingen. de zogenaamde “Richtlijn Arbeidsmiddelen”. Daarmee is het periodiek keuren van machines en apparaten wettelijk verplicht geworden.

Domatrac heeft ruime ervaring op het gebied van de CE en de keuring in kader van de Arbeidsmiddelen richtlijn.

Projecten

Staalconstructies
Sterkte berekeningen
Onkruidverdelger