Sinds 2001 industrieel partner
voor uw bedrijf

Rendement door heldere communicatie
en duidelijke afspraken

Domatrac staat voor een uiterst brede
dienstverlening voor alle klanten

Bij Domatrac komen samenwerking,
betrokkenheid en ownership samen

Bedenken, verbeteren en optimaliseren
van technische processen

We bieden praktisch rendement
door innovatieve oplossingen

Mechanische engineering

Het omzetten van een idee/proces naar een ontwerp en de detailengineering  van fysieke elementen  zoals o.a. machines, apparaten, machinedelen, installaties, piping en vervangingsonderdelen vormt de basis van ons bedrijf. .Domatrac werkt daarbij in zowel 2D (AutoCad) als 3D (Inventor), voornamelijk afhankelijk van de toepassing en de klant. Tijdens het ontwerp proces houden wij rekening met de geldende Richtlijnen en normen (bv vanuit de CE) en de standaard voorschriften vanuit de klant.

Belangrijk speerpunt van onze engineering is dat wij er altijd naar streven om de benodigde (onder)delen zo praktisch, uniform en eenvoudig mogelijk te houden. Dat is onze kracht “Efficiënte implementatie door praktische innovatie” welke terug te vinden is in onze bedrijfsnaam “Practical engineers”

2D ontwerp

2D ontwerp blijft is nog steeds een aantrekkelijke optie als alternatief voor 3D ontwerp. Zeker wanneer het gaat om een simpele principeschets of een eenvoudig product biedt 2D een zeer waardevol alternatief. Zelfs voor 3D ontwerpen blijft een 2D schets vaak het uitgangspunt en nog steeds worden vanuit een 3D ontwerp meestal 2D fabricage tekeningen gegenereerd. Domatrac gebruikt Autodesk AutoCad als platform voor het 2D ontwerpproces.

Berekeningen

Berekeningen vormen een cruciaal onderdeel bij het ontwerpen van processen, machines en constructies. Met behulp van onze programmatuur hebben wij de mogelijkheid zowel processen als machineconstructies door te rekenen. Daar waar het gaat om specialistische expertises en bv gecertificeerde berekeningen vereist zijn, maken wij gebruik van vaste partners om deze berekeningen te verzorgen. Meestal gaat het dan daarbij om civiele berekeningen.

Meer en meer zijn berekeningen gekoppeld aan onze 3D simulatieprogramma’s. Dit maakt het mogelijk zeer complexe processen en constructies te ontwerpen en door te rekenen. Denk daarbij bv. aan stromings-, en warmteberekeningen of sterkteberekeningen van 3D samengestelde onderdelen.

1
1

Altijd voorzien van
het CE-keurnerk

1
2
1

Afscherming risicovolle delen
reeds vanuit het basisontwerp

2

Wij zorgen altijd voor de juiste
balans wat betreft “praktisch
werkbaar”, ergonomisch en veilig

Naast een veilig ontwerp en een veilig werkgebied behoren daar ook een veilige installatie/montage, ingebruikname en onderhoud/reparatie bij. Daarvoor verzorgt Domatrac ook de benodigde gebruikers-, en onderhoudsinstructies.

3D ontwerp

Domatrac richt zich meer en meer op volledig 3D ontwerpen van processen en machines. Door het 3D ontwerpen kan sneller inzicht verkregen worden hoe iets er ongeveer uit zal komen te zien en waar mogelijk conflicten zullen optreden met bestaande equipement. In combinatie met het 3D scannen kan de functionaliteit van 3D maximaal uitgenut worden.Domatrac gebruikt Autodesk Inventor als platform voor het 3D ontwerpen. het uiteindelijke product blijft daarbij meestal nog steeds een 2D fabricage tekening, echter meer en meer leveren wij vanuit een 3D ontwerp zogenaamde “Step files” aan toeleveranciers die met behulp van deze files hun gereedschappen kunnen programmeren. Denk daarbij bv aan snijmachines, kantbanken en draaibanken.Bovendien is het 3D ontwerp de basis voor 3D simulaties, berekeningen en 3D printen.

3D simulaties

“Maximaal resultaat door optimaal inzicht”

Vanuit de 3D engineering hebben wij de mogelijkheid diverse simulaties uit te voeren. Denk daarbij o.a. aan proces-, beweging-, en krachtensimulaties. Dit geeft de mogelijkheid om (proces)ontwerpen en details vooraf te toetsen en beoordelen op functionaliteit en sterkte om zo maximaal resultaat in de praktijk te behalen.Daarbij geven simulaties de mogelijkheid operators en monteurs vooraf inzicht te geven en maximaal te trainen in de toekomtige praktijk
Toepassingen:

3D printen

“Creëren maximaal inzicht door 3D Printtechnologie”

Naast 3D visualisatie en simulatie mogelijkheden kan Domatrac maximaal inzicht geven qua ontwerpen, details en lay-outs door middel van onze 3D printer. Domatrac practical engineers beschikt reeds geruime tijd over een 2 kops 3D printer, waarmee in 2 verschillende kleuren een onderdeel, installatie, machine of Lay-out (op schaal) in kunststof (ABS) geprint kan worden.De maximale afmetingen per onderdeel bedragen daarbij 150 x 150 x 250mm. Ontwerpen kunnen vanuit diverse 3D tekenprogramma’s aangeleverd worden.

 • Maquettes
 • Prototypes
 • Samenstelsels van onderdelen
 • Basisproducten voor creëren gietmallen
 • Mallen
 • Hulpstukken
 • etc.

Machineveiligheid

CE keuring:
Sinds 1 januari 1995 zijn fabrikanten verplicht voor hun machines de conformiteitsbeoordelings-procedure uit te voeren.

 • In de onderstaande situaties moet er een CE-markering worden aangebracht:
 • bij het zelf fabriceren of assembleren van een product voor verkoop of eigen gebruik;
 • bij het modificeren of uitbreiden van het product waardoor het veiligheidsniveau verandert of het door defabrikant omschreven bedoelde gebruik wijzigt;
 • bij de verkoop van het product onder eigen naam;
 • bij de import van een product uit een niet-EER-land;
 • bij het koppelen van diverse producten (machines) tot een samenstel (niet voor druksamenstellen).

CE markering vs. jaarlijkse keuring in het kader van richtlijn Arbeidsmiddelen :
Machines die op een arbeidsplaats worden gebruikt, vallen ook onder het toepassingsgebied van de Richtlijn arbeidsmiddelen. De verantwoordelijkheden voor het voldoen aan de regelgeving liggen daarbij niet bij de fabrikant, maar bij de eigenaar van de machine of het arbeidsmiddel. De eigenaar van het arbeidsmiddel is verplicht om ervoor zorg te dragen dat het arbeidsmiddel veilig is (en blijft) voor het beoogde gebruik.

In de Arbo-wet is sinds 1998 een artikel opgenomen dat preventieve veiligheid bij machines en apparaten moet bewerkstellingen. de zogenaamde “Richtlijn Arbeidsmiddelen”. Daarmee is het periodiek keuren van machines en apparaten wettelijk verplicht geworden.

Domatrac heeft ruime ervaring op het gebied van de CE en de keuring in kader van de Arbeidsmiddelen richtlijn.

Projecten

Staalconstructies
Sterkte berekeningen
Onkruidverdelger