Sinds 2001 industrieel partner
voor uw bedrijf

Rendement door heldere communicatie
en duidelijke afspraken

Domatrac staat voor een uiterst brede
dienstverlening voor alle klanten

Bij Domatrac komen samenwerking,
betrokkenheid en ownership samen

Bedenken, verbeteren en optimaliseren
van technische processen

We bieden praktisch rendement
door innovatieve oplossingen

Proces ontwerp

Het meest uitdagende en veelomvattende deel van onze werkzaamheden wordt gevormd door het Proces ontwerp. In principe zijn alle technische vraagstukken visueel uit te drukken in een procesmatig schema. Vanuit een dergelijk schema kan doelgericht gewerkt worden aan bijvoorbeeld het oplossen van een probleem of de implementatie van een nieuw/vervangend proces/machinedeel.  Daarnaast heeft Domatrac de expertise en software om deze nieuwe ontwerpen praktijkgetrouw te simuleren en door te rekenen, om zo vooraf de meest optimale oplossing te bepalen.

 • Proces ontwerp
 • Haalbaarheidsstudies
 • Flowcharts
 • P&ID
 • Proces calculaties
 • Proces simulaties (CFD)
 • Machine simulaties
 • Krachten simulaties
 • Proces ontwerp
 • Haalbaarheidsstudies
 • Flowcharts
 • P&ID
 • Proces calculaties
 • Proces simulaties (CFD)
 • Machine simulaties
 • Krachten simulaties

Optimaal Proces ontwerp is volgens ons alleen mogelijk door voldoende (achtergrond)kennis en inzicht in alle gerelateerde bedrijfsprocessen. Alleen daardoor kan Domatrac een volwaardige “kritische partner” vormen om met maximaal resultaat de doelstellingen binnen een project te behalen. Kort gezegd: Maximale aandacht voor beeldvorming resulteert in doeltreffende besluiten, maatregelen en resultaten.

Projecten

3D simulaties
Warmtewisselaar
Koelblok